Zápis do první třídy

Aktuálně

 • Příští zápis
 • Pro příští školní rok 2023/2024 budeme do první třídy nabírat 12 dětí (zbytek míst do naplnění kapacity v 1. třídě obsadí sourozenci našich žáků). V tuto chvíli máme díky velkému zájmu rodičů zápisovou kapacitu naplněnou, a proto další zájemce o zápis musíme bohužel odmítnout. Se všemi rodinami, které se chystají na jaře k zápisu, a jsme již v kontaktu, budeme i nadále komunikovat individuálně.
fotodeti

Informace k zápisu

Jak zápis probíhá

Zápis do první třídy probíhá individuálně s každým dítětem a jeho rodičem/rodiči zvlášť. Snahou je, aby se děti po zápisu do školy těšily. Bude to milé a přátelské setkání, kde se my seznámíme s dětmi a ony a jejich rodiče s naší školou a lidmi, kteří v ní pracují. Setkání netrvá déle než 30 minut.

Formální část zápisu

Zahrnuje vyplnění elektronické přihlášky a její následné doručení do školy společně s kopií rodného listu. Podepsanou žádost lze předat jedním z následujících způsobů:

 • poslat do datové schránky – ID naší datové schránky: mvwrmbr
 • žádost opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem poslat v příloze e-mailem
 • poštou na adresu ZŠ Poznávání, Perunova 975/6, Praha 3, 130 00
 • osobně ve škole během zápisu nebo po předchozí dohodě termínu
Motivační část zápisu

Motivační část zápisu, tedy rozhovor s dítětem, bude probíhat následovně:

 • seznámení s dítětem a rodiči
 • motivace dítěte k nástupu do školy
 • orientační posouzení školní připravenosti dítěte – společné řešení několika úkolů formou hry, za využití obrázků anebo různých hraček a pomůcek (verbální schopnosti, dovednosti a vědomosti, přesnost vnímání)
Kritéria přijetí
 • sourozenec, který je přihlášen ke vzdělávání na naší škole
 • přítomnost dítěte - budoucího žáka první třídy u zápisu  
 • výběr z přihlášených zájemců, kteří absolvovali zápis, prostřednictvím losování

Školné

fotodeti
 • Školné pro rok 2022/2023
 • Roční školné je u nás 90 000 Kč. Pro sourozence máme 25% slevu ze školného, která platí pro každého dalšího sourozence žáka. Školné zahrnuje:

  • Tandemová výuka (přítomnost dvou učitelů ve výuce)
  • Celodenní program (ranní a odpolední družina, kroužky)
  • Podpora ve výuce prostřednictvím asistenta pedagoga
  • Činnost Centra podpory a poradenství
  • Učebnice a další nejen "laboratorní" pomůcky
  • Školní informační systém Edookit
  • Náklady na provoz školních prostor
  • Vzdělávání a rozvoj učitelů

Na co se nás často ptáte aneb FAQs k zápisu

Jak probíhá zápis?

Zápisy probíhají na jaře každého roku a jsou individuální. Přesný čas zápisu se domlouvá s každým zvlášť na základě tzv. předzápisu (jednoduchého formuláře, jehož vyplněním dají rodiče najevo zájem o zápis). Naše zápisy jsou hravé, nenásilné a pro děti i rodiče příjemné. Cílem je poznat se s dětmi i s rodiči.

Jak se dozvím výsledky přijímacího řízení?

O výsledcích přijímacího řízení informujeme rodiče písemně a na webových stránkách školy.

Kolik žáků bývá ve třídě?

Ve třídě máme vždy maximálně 18 dětí.

Je v ZŠ Poznávání nějaký adaptační, seznamovací program pro prvňáky?

V červnu míváme setkání budoucích prvňáků s učiteli. A pak celé září je v podstatě adaptační, začínáme pozvolna, seznamujeme se s dětmi a děti mezi sebou. V případě potřeby je možné do adaptace zapojit i rodiče dětí, kteří mohou být dočasně přítomni ve výuce.

ozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdoba