Projekty

logologo
Evropský fond
Projekt je realizován sedmi partnerskými organizacemi z Bulharska, Lotyšska, Itálie, Portugalska, Turecka, Malty a České republiky. Jeho cílem je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na počátku školní docházky, aby se co nejrychleji vyrovnaly jejich šance ve výuce. Pro tyto účely vytvoříme v projektu základní nástroje pedagogické diagnostiky i rozvíjející materiály, které budeme využívat s našimi žáky a dáme k dispozici dalším zájemcům.
logo
Erasmus+ školní vzdělávání – Krátkodobé projekty mobilit
Projekt nazvaný "Orbis pictus" je určený našim páťákům a jejich učitelům. Ve školním roce 2021-2022 a 2022-2023 vyjedou nejstarší žáci prvního stupně na studijní návštěvu do partnerské školy. Cílem jejich pobytu bude nalézt inspiraci pro další rozvoj našeho druhého stupně. Ze stejných důvodů vyjedou v rámci projektu také učitelé na týdenní studijní pobyty, tzv. job-shadowing, do několika evrospkých škol.
logo
ZŠ Poznávání - Šablony III,
spolufinancován Evropskou unií.
V naší škole je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 realizován projekt s názvem „ZŠ Poznávání - šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022379, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
logo
Ovoce a zelenina do škol
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
logo MŠMTFinancováno Evropskou UniíNárodní plán obnovy
Doučování žáků škol
Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
logo Světová škola
Světová škola
Ve školním roce 2022-2023 jsme se zapojili do projektu Světová škola. Cílem programu je zprostředkovat dětem, že mnohé globální problémy lze řešit na lokální úrovni. Prostřednictvím celoškolním projektů se děti naučí přemýšlet o různých stránkách života v dnešním světě i o zodpovědném a udržitelném životním stylu.
ozdobaozdoba